Basisschool de Ezelsbrug

Schoolgids

Lees in onze schoolgids alles over ons onderwijs.

Schoolgids

In de schoolgids staat belangrijke informatie voor ouders over het onderwijs, de ondersteuning, hoe we zorgen dat kinderen zich prettig op school voelen, de regels en de afspraken op school.

De schoolgids wordt ieder jaar geüpdatet via 'Scholen op de kaart'. De MR heeft de schoolgids goedgekeurd. 

Je kunt de schoolgids vinden door onderstaande link te volgen. 

Bekijk de schoolgids

Ouderbijdrage

Er wordt geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd door de scholen van Dynamiek Scholengroep. Dit hebben de ouderverenigingen/ ouderraden in overleg met Dynamiek besloten. In het kader van gelijke kansen stelt Dynamiek voor élk kind een bedrag beschikbaar voor activiteiten die voorheen betaald werden uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Dynamiek vindt het belangrijk dat álle kinderen (ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond) mee moeten kunnen doen.