Basisschool de Kroevert

Schoolgids

Lees in onze schoolgids alles over ons onderwijs.

Ouderbijdrage

Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd door de scholen van Dynamiek Scholengroep. Dit hebben de ouderverenigingen/ ouderraden in overleg met Dynamiek besloten. In het kader van gelijke kansen stelt Dynamiek voor élk kind een bedrag beschikbaar voor activiteiten die voorheen betaald werden uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Een betekenisvolle en rijke leeromgeving is onderdeel van onze onderwijsvisie. Dynamiek vindt het belangrijk dat álle kinderen (ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond) mee moeten kunnen doen.