Basisschool de Kroevert

Ons onderwijs

Iedere dag leren we iets nieuws. Van en met elkaar.

Verbinding

Onze school is ontstaan door verbinding. De verbinding tussen twee scholen die allebei hetzelfde wilden: het beste voor de kinderen. Met de kinderen, ouders, kinderopvang en andere partners werken we samen om onze kinderen op de best mogelijke manier te begeleiden. Doordat we werken vanuit units, staan ook de verschillende groepen met elkaar in verbinding.

Veilig voelen

Op De Ezelsbrug kunnen kinderen zichzelf zijn. We bieden een veilige plek om te ontdekken en te leren. En we geven de ruimte om te kunnen zeggen wat je denkt. Bij ons mag je fouten maken en leren van die fouten. We geven onze kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken en zelf mee te denken. Tegelijkertijd geven we de kinderen duidelijke waarden en normen mee. We vinden het belangrijk dat de kinderen hierbinnen vrijheid en eigen regie over hun leren krijgen, zodat ze een veilige plek hebben waar ze kunnen ontdekken, spelen en leren.

Je veilig voelen hangt voor ons samen met vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in onze kinderen, zodat zij leren om in zichzelf te geloven en de regie in eigen handen te nemen. En we gaan met elkaar om op basis van vertrouwen. Niet alleen met de kinderen, maar ook met ouders, kinderopvang en andere partijen. Samen met de kinderen en hun ouders bespreken we ons plan van aanpak, om ervoor te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.  

Thematisch werken

We werken vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van onze kinderen. Thema’s die inspelen op de verwondering van kinderen. Zodat ze na een schooldag met enthousiaste verhalen thuiskomen. Want dat er veel geleerd moet worden, betekent niet dat kinderen dat ook zo moet voelen. Soms leren kinderen bergen nieuwe informatie, terwijl ze het gevoel hebben dat ze alleen maar gespeeld hebben. We geven onze kinderen mee dat het leuk is om nieuwe dingen te leren. Om je te ontwikkelen en om op onderzoek uit te gaan.  

Doordat we aandacht besteden aan verschillende manieren van leren, kan ieder kind optimaal groeien. We blijven onszelf afvragen wat onze kinderen nodig hebben om verder te komen. En als de kinderen dan verder komen, vergeten we ook niet om dat te vieren. Want samen plezier maken zorgt voor samen leren, en andersom.  

Unitonderwijs

Door ons unitonderwijs werken kinderen met verschillende leeftijden met elkaar samen. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking helpt bij het leren. Dat je samen het meest bereikt. Ons unitonderwijs betekent ook dat ieder kind door meerdere (ten minste twee) leerkrachten ondersteund wordt. We hebben niet per klas één leerkracht die alles overziet, maar we hebben per unit meerdere leerkrachten die vanuit overleg en verschillende invalshoeken een genuanceerd beeld van de kinderen neer kunnen zetten. Ieder kind heeft een mentor die samen met het kind en de ouders de ontwikkeling volgt en bespreekt. Op die manier krijgt ieder kind de aandacht die het verdient.

We zetten in op de sterke punten van onze medewerkers, zodat we samen een optimaal resultaat behalen en ons team in de eigen kracht kan werken. We geven de kinderen namelijk het goede voorbeeld en laten zien hoe goed het werkt als iedereen kan en mag doen wat hij/zij het beste en het liefste doet.  

Continurooster 

Binnen De Ezelsbrug werken we met een continurooster. Dit betekent dat de kinderen alle dagen van 08.30 tot 14.30 uur naar school komen, met uitzondering van woensdag. Op woensdag komen de kinderen van 08.30 tot 12.15 uur naar school. Groep 1 t/m 4 heeft ook op de vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur. De kinderen lunchen (met uitzondering van woensdag) op school. Ze eten in hun eigen groep onder begeleiding van het team. Als de kinderen klaar zijn met eten, is er ook nog ruimte om buiten te spelen. 

DagLestijden onderbouwLestijden bovenbouw
Maandag08.30-14.3008.30-14.30
Dinsdag08.30-14.3008.30-14.30
Woensdag08.30-12.1508.30-12.15
Donderdag08.30-14.3008.30-14.30
Vrijdag08.30-12.0008.30-14.30

Voor de lunch nemen de kinderen hun eigen eten en drinken mee. De nadruk ligt daarbij op gezond eten. De lunchtijd is geen lestijd voor de kinderen, maar een moment van ontspanning. Er wordt na het eten buiten gespeeld, (voor)gelezen, samen gekletst of een filmpje gekeken.