Basisschool de Ezelsbrug

Ons onderwijs

Iedere dag leren we iets nieuws. Van en met elkaar.

Verbinding

Onze school is ontstaan door verbinding. De verbinding tussen twee scholen die allebei hetzelfde wilden: het beste voor de kinderen. Met de kinderen, ouders, kinderopvang en andere partners werken we samen om onze leerlingen op de best mogelijke manier te begeleiden. Doordat we werken vanuit units, staan ook de verschillende groepen met elkaar in verbinding.

Veilig voelen

Op De Ezelsbrug kunnen leerlingen zichzelf zijn. We bieden een veilige plek om te ontdekken en te leren. En we geven de ruimte om te kunnen zeggen wat je denkt. Bij ons mag je fouten maken en leren van die fouten. We geven onze leerlingen de vrijheid om zelf keuzes te maken en zelf mee te denken. Tegelijkertijd geven we de leerlingen duidelijke waarden en normen mee. We vinden het belangrijk dat de leerlingen hierbinnen vrijheid en eigen regie over hun leren krijgen, zodat ze een veilige plek hebben waar ze kunnen ontdekken, spelen en leren.

Je veilig voelen hangt voor ons samen met vertrouwen. Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen, zodat zij leren om in zichzelf te geloven en de regie in eigen handen te nemen. En we gaan met elkaar om op basis van vertrouwen. Niet alleen met de leerlingen, maar ook met ouders, kinderopvang en andere partijen. Samen met de leerlingen en hun ouders bespreken we ons plan van aanpak, om ervoor te zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.  

Thematisch werken

We werken vanuit thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Thema’s die inspelen op de verwondering van leerlingen. Zodat ze na een schooldag met enthousiaste verhalen thuiskomen. Want dat er veel geleerd moet worden, betekent niet dat leerlingen dat ook zo moet voelen. Soms lerenleerlingen bergen nieuwe informatie, terwijl ze het gevoel hebben dat ze alleen maar gespeeld hebben. We geven onze leerlingen mee dat het leuk is om nieuwe dingen te leren. Om je te ontwikkelen en om op onderzoek uit te gaan.  

Doordat we aandacht besteden aan verschillende manieren van leren, kan iedere leerling optimaal groeien. We blijven onszelf afvragen wat onze leerlingen nodig hebben om verder te komen. En als de leerlingen dan verder komen, vergeten we ook niet om dat te vieren. Want samen plezier maken zorgt voor samen leren, en andersom.  

Unitonderwijs

Door ons unitonderwijs werken leerlingen met verschillende leeftijden met elkaar samen. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking helpt bij het leren. Dat je samen het meest bereikt. Ons unitonderwijs betekent ook dat iedere leerling door meerdere (ten minste twee) leerkrachten ondersteund wordt. We hebben niet per klas één leerkracht die alles overziet, maar we hebben per unit meerdere leerkrachten die vanuit overleg en verschillende invalshoeken een genuanceerd beeld van de leerlingen neer kunnen zetten. Iedere leerling heeft een mentor die samen met de leerling en de ouders de ontwikkeling volgt en bespreekt. Op die manier krijgt iedere leerling de aandacht die het verdient.

We zetten in op de sterke punten van onze medewerkers, zodat we samen een optimaal resultaat behalen en ons team in de eigen kracht kan werken. We geven de leerlingen namelijk het goede voorbeeld en laten zien hoe goed het werkt als iedereen kan en mag doen wat hij/zij het beste en het liefste doet.  

Continurooster 

Binnen De Ezelsbrug werken we met een continurooster. Dit betekent dat de leerlingen alle dagen van 08.30 tot 14.30 uur naar school komen, met uitzondering van woensdag. Op woensdag komen de kinderen van 08.30 tot 12.15 uur naar school. Groep 1 t/m 4 heeft ook op de vrijdagmiddag vrij vanaf 12.00 uur. De leerlingen lunchen (met uitzondering van woensdag) op school. Ze eten in hun eigen groep onder begeleiding van het team. Als de leerlingen klaar zijn met eten, is er ook nog ruimte om buiten te spelen. 

DagLestijden onderbouwLestijden bovenbouw
Maandag08.30-14.3008.30-14.30
Dinsdag08.30-14.3008.30-14.30
Woensdag08.30-12.1508.30-12.15
Donderdag08.30-14.3008.30-14.30
Vrijdag08.30-12.0008.30-14.30

Voor de lunch nemen de leerlingen hun eigen eten en drinken mee. De nadruk ligt daarbij op gezond eten. De lunchtijd is geen lestijd voor de leerlingen, maar een moment van ontspanning. Er wordt na het eten buiten gespeeld, (voor)gelezen, samen gekletst of een filmpje gekeken.