Basisschool de Ezelsbrug

Missie en visie

Wij leren onze kinderen hoe leuk en waardevol het is om samen nieuwe dingen te leren en iedere
dag een stapje verder te komen.

We dagen onze leerlingen uit om te leren, te ontdekken en te groeien. We vinden het belangrijk om dat samen, in verbinding met elklaar, te doen. Ons team werkt vanuit passie en expertise en kijkt iedere dag hoe er zo goed mogelijk vormgegeven kan worden aan het onderwijs voor alle leerlingen van De Ezelsbrug.

Op De Ezelsbrug werken kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samen. En iedere leerling krijgt de ruimte om te ontdekken waar zijn/haar interesses en talenten liggen. Door verschillende manieren van leren aan te bieden en voldoende aandacht te besteden aan creatieve vakken zoals tekenen, muziek, techniek, handvaardigheid en drama, zorgen we ervoor dat onze leerlingen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. 

We gaan voor trotse, positieve leerlingen, die met plezier naar school komen en vrolijk weer naar huis gaan. Omdat ze iedere dag groeien en wij succeservaringen met ze vieren. Soms hebben ze niet eens door hoeveel ze leren, omdat ze veel te druk bezig zijn met plezier maken. Dát is waar we voor gaan. Een veilige, stimulerende en gezellige plek waar leerlingen kunnen leren en zichzelf kunnen zijn.

ONZE KERNWAARDEN

Plezier

Wij weten hoe leuk het is om te leren, te ontdekken en te groeien. En dat willen we onze kinderen meegeven. ‘s Ochtends vrolijke snoetjes binnen zien komen en ‘s middags trotse, blije kinderen zien gaan: daar doen we het voor.

Veilig voelen

We willen dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn. Dat ze een veilige plek hebben om te ontdekken en leren. We willen ruimte creëren om te kunnen zeggen wat je denkt en om te ontdekken hoeveel je samen kunt bereiken. Ook voor de ouders en het team. Wij hebben vertrouwen in onze leerlingen, zodat zij leren om in zichzelf te geloven en de regie in eigen handen te nemen.

Verbinding

Onze school is ontstaan door verbinding. De verbinding tussen twee scholen, die allebei hetzelfde wilden: het beste voor de kinderen. Met de kinderen, ouders, kinderopvang en andere partners werken we samen om onze kinderen op de best mogelijke manier te begeleiden. Doordat we werken vanuit units, staan ook de verschillende groepen met elkaar in verbinding.