Veilig naar school

Veilig naar school

Op De Ezelsbrug werken kinderen, medewerkers en ouders samen, zodat iedereen zich veilig, geborgen en gezien voelt op school.

Veilig met De Ezelsbrug

Voor onze locatie Den Eigen geldt dat we zorgen voor een veilige verkeerssituatie waardoor onze kinderen zelfstandig en veilig naar school kunnen komen. Ook binnen de school is veiligheid heel belangrijk. Binnen onze lessen besteden we actief aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en mindset van onze kinderen. We leren onze kinderen om respectvol met elkaar om te gaan om zo iedereen zichzelf te kunnen laten zijn. 

schoolafspraken.jpg

Veilig met Dynamiek

Dynamiek Scholengroep wil dat alle kinderen veilig naar school kunnen gaan. Dit betekent dat er in de verkeerssituaties rondom alle Dynamiekscholen rekening wordt gehouden met schoolgaande kinderen. Op deze manier kunnen al onze kinderen op een veilige manier op school komen. Tegelijkertijd betekent een veilige school voor ons ook dat er gezorgd wordt voor een veilig leerklimaat. Ieder kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en we geven onze kinderen mee hoe belangrijk het is om iedereen te accepteren zoals hij of zij is. We  zorgen voor inclusief onderwijs waarbinnen kinderen zich gezien en gehoord voelen en weten dat ze erbij horen. De kinderen moeten zich ook onderling veilig voelen en hier dragen we aan bij door onze kinderen te leren om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.